Online privacy-verklaring of disclaimer

Persoonlijke privacy en informatiebeveiliging zijn een gemeenschappelijke zorg voor de H.O.G.®, zijn leden en de bezoekers van de Brussels Chapter Belgium website. Deze verklaring beschrijft het internetbeleid en de maatregelen voor de beveiliging van persoonlijke privacy en informatie van de H.O.G.®.

Het Brussels Chapter Belgium verzamelt en bewaart de volgende informatie over je als je de Brussels Chapter Belgium website bezoekt :

Het Chapter gebruikt deze informatie om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site bij te houden. Daardoor kan de H.O.G.® de website beter afstemmen op de leden en de prospectieve leden.

De H.O.G.® zal geen identificeerbare informatie over je verwerven als je onze website bezoekt, tenzij je ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Als je beslist om informatie over je e-mailadres, je registratie of andere persoonlijke informatie via het internet te verzenden, dan doe je dit uit vrije wil.

Het Brussels Chapter Belgium zal geen persoonlijke informatie die het in bezit heeft bekendmaken, tenzij in de volgende gevallen :

Door je gebruik van en verbinding met onze website geef je aan dat je deze privacyverklaring begrijpt en onderschrijft.

Als je om welke redenen dan ook vermoedt dat de informatie over je persoon of over je lidmaatschap van de H.O.G.® niet correct is of als je om een of andere reden denkt dat de H.O.G.® deze privacyprincipes niet heeft nageleefd, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen via de H.O.G.® Klantenservice.

Facebook  - Privacy  - H.O.G.®  - H.O.G.® Benelux  - Events disclaimer  -  Contact

Aantal bezoeken :  159809  - Aantal gelezen webpagina's :  307245