Hoe in groep rijden

De te eerbiedigen regels

Configuratie van de colomn

Een kleine tekening zegt meer dan duizend woorden...
Baksteen formatie

Over het algemeen, behalve in de bochten en op nauwe wegen, rijdt men altijd in baksteen formatie om een remafstand tussen de motoren te houden (alle rijen inbegrepen) gelijkwaardig met een termijn van 1 seconde (van 2 seconden ten opzichte van de motor die ons voorafgaat in onze rij).

Wanneer RC' s achter gebleven zijn (bvb. om een ronde-punt te blokkeren,... ),
moeten de Bikers van de linker rijstrook zorgen om de RC' s de kolom te kunnen inhalen,
door zich lichtjes op de rechterkant te bewegen aan hun komst.

Eens dat de RC's gepasseerd zijn , hernemen de Bikers hun positie in backsteen formatie.

Het voorbijsteken

Voor het voorbijsteken in plattelandszone, elke biker voert het voorbijsteken uit volgens zijn eigen evaluatie of waarneming.

Op snelweg, wanneer de leider het initiatief neemt om een groep te overschrijden, moet de laatste motor op zijn beurt de situatie evalueren (de sluiter moet voortdurend de acties van de leider vervroegen), zijn voornemen aanduiden om van weg te verzekeren, de verandering uit te voeren, om aldus zijn collega's te beschermen.

Op dit ogenblik kunnen de andere leden zich op hun beurt veilig voorbijsteken aangezien het konvooi beschermd is, en niet van de achterkant door een auto kunnen aangereden worden, voordat alle leden het voorbijsteken hebben uitgevoerd.

Wanneer de overschrijding wordt beëindigd, is het de leider als eerste op de initiële baan terugkeert, hij zal zijn lichtsignaal gezet hebben om van zijn voornemen bekent te maken (het is geen bevel!) om op weg naar rechterkant terug te keren, na gecontroleerd te hebben dat er een voldoende ruimte voor de groep is, dat het voorbijgestoken voertuig ver achter is, en dat men geen ongeval zal veroorzaken wanneer men de weg zal re-integreren.

Opgesplitste groep

Het is mogelijk dat het geheel van de groep of een deel hiervan, wordt verplicht om aan verkeerslichten of een Stopbord te stoppen. In dit geval wordt de laatste piloot van de 1ste groep (vooraan) tijdelijk de Sluiter van deze groep, en de 1ste piloot van de 2de groep wordt de leider van zijn groep.

Bij stilstand (verkeerslichten,…), wordt de baksteenformatie opgeschort.
Elke piloot plaatst zich naast degene die voorafgaat.
Dat zal de lengte van de kolom halveren, zodoende zal een sneller vertrek van de groep gebeuren, en verhoogd men de veiligheid om de groep intact te behouden.

Als de groep werd opgesplitst, zal de 1ste groep (vooraan) vertragen om op de anderen te wachten.
De laatste piloot van de 1ste groep zal aan de eerste verandering van richting stoppen zodat de 2de groep zijn weg kan terugvinden.
De voorlaatste piloot van de 1ste groep wordt dan de laatste en hij zal stoppen aan de volgende richting verandering, enzovoort.(PDF samenvatting hier)

*
*   *
Facebook  - Privacy  - H.O.G.®  - H.O.G.® Benelux  - Events disclaimer  -  Contact

Aantal bezoeken :  158626  - Aantal gelezen webpagina's :  305591